Regionálny COVID automat je diskutabilný

23. marca 2021, mikic, Nezaradené

Vo februári 2021 bol spustený COVID automat, ktorého cieľom je hodnotiť vývoj epidemickej situácie aj na regionálnej úrovni a nastavovať primerané opatrenia vzhľadom na vzniknutú mieru rizika šírenia koronavírusu. V druhej polovici marca 2021  bola spustená aj jeho digitálna verzia, ktorá pomôže komukoľvek správne sa orientovať, čo je zakázané a čo automat umožňuje pre každý okres.

Regionálny COVID automat je z dôvodu využívania dvoch nie celkom spoľahlivých ukazovateľov o incidencii diskutabilný. Dá sa to dosť jednoznačne ukázať na základe národných aj regionálnych údajov o počte denne vykonávaných PCR testov a o počte pozitívne testovaných (napr. http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2020/fss0220_101.pdf).

Pri oficiálnom zaraďovaní okresov do regionálneho COVID automatu sú zohľadňované aj ďalšie ukazovatele, ale určujúcimi by nemali byť diskutabilné ukazovatele incidencie, ale korektnejší ukazovateľ miery pozitívne testovaných osôb. Dôvodom výhrad voči ukazovateľom 7-dňovej a 14-dňovej incidencie je skutočnosť, že tie menej presne odrážajú realitu, lebo sú skreslené značnou asymetriou medzi počtom urobených PCR testov a počtom pozitívne testovaných osôb vo väčšine slovenských okresov.

Z konfrontovania oficiálneho regionálneho COVID automatu a poznatkov z reálnych údajov o počte vykonaných PCR testov a počte pozitívne testovaných možno zistiť, že:

Podobné zistenia boli aj v predchádzajúcich týždňoch. Tak napríklad všetky košické okresy sa už v priebehu celého februára radili podľa 7-dňovej miery pozitivity medzi najkritickejšie okresy, kým podľa oficiálneho regionálneho COVID automatu tam neboli zaradené ešte ani v prvom marcovom týždni. Do najkritickejšieho stupňa boli košické okresy oficiálne zaradené až v týždni od 8. marca 2021, čo je z hľadiska boja proti šíreniu koronavírusu na zamyslenie.

Z uvedených poznatkov je najzávažnejší ten, že objektívne vysoko rizikové okresy podľa miery pozitívne testovaných pomocou PCR testov neboli oficiálne takto vyhodnotené a zaradené do regionálneho COVID automatu. Oficiálne zaradenie okresu s vysokým rizikom šírenia koronavírusu v rámci regionálneho COVID automatu do skupiny menej rizikových okresov je nebezpečné, lebo vytvára u obyvateľov daného regiónu falošný pocit väčšej voľnosti a predstavuje zvýšené riziko šírenia pandémie.

Poznatok, že relatívne menej rizikový okres je oficiálne zaradený medzi najrizikovejšie naberá na význame pri úvahách o uvoľňovaní zadefinovaných epidemických opatrení.

Doterajšie fungovanie regionálneho COVID automatu ukázalo, že je nevyhnutné dbať nielen na technickú stránku jeho realizácie, ale aj na vecnú stránku jeho nastavenia a hlavne na jeho účinnosť. Hľadanie funkčných a efektívnych riešení na boj proti pandémii by malo vo väčšej miere zohľadňovať pripomienky a podnety odborníkov z viacerých vedných odborov aj k obsahu COVID automatu.