Príčiny nepriaznivej epidemiologickej situácie

2. marca 2021, mikic, Nezaradené

Nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie prináša prirodzene rôzne úvahy o príčinách danej situácie. Jedna z možných úvah na základe podrobnejšej analýzy údajov vidí príčiny nepriaznivého vývoja pandemickej situácie na Slovensku v posledných mesiacoch v niekoľkých rovinách.

 

  1. Oficiálne ukazovatele na hodnotenie vývoja epidemiologickej situácie netvoria dostatočne konzistentný systém.

Príkladom je neodborné preferovanie požiadavky poklesu nekorektných ukazovateľov (kĺzavý medián, resp. kĺzavý priemer) počtu nových prípadov pozitívne testovaných pri rozhodovaní o epidemiologických opatreniach pre obyvateľstvo a firmy vládnymi predstaviteľmi aj v novembri 2020. Takéto absolútne ukazovatele nedostatočne zohľadňujú veľkú variabilitu, ale hlavne výraznú asymetriu hodnôt denných počtov novo pozitívne testovaných a denných počtov vykonávaných PCR testov. Výsledkom sú prijímané nekvalifikované opatrenia v boji s koronavírusom.

  1. Hodnotenie pilotného a celoplošného testovania v mesiacoch október a november 2020 bolo neodborné, povrchné a predovšetkým účelové.
  1. Pretrváva stále vysoká mobilita osôb v dôsledku neodborného a často chaotického manažovania boja proti šíreniu koronavírusu z pozície zodpovedných inštitúcií.
  1. Nedostatočné testovanie pomocou PCR testov
  1. Absentujú potrebné dostatočne štruktúrované údaje o reálnych rizikách vývoja koronavírusu hlavne na regionálnej úrovni.
  1. Nezodpovedné správanie sa časti obyvateľov pri plnení prijatých opatrení v boji s koronavírusom.

Uvedené príčiny doplnené faktami sú dosť jasným dôkazom nekompetentného manažovania boja s koronavírusom v posledných mesiacoch, čo by malo viesť aj k vyvodeniu politickej zodpovednosti (ne)zodpovedných persón.

Je nevyhnutná dôsledná reflexia zodpovedných inštitúcii a osôb na nakopené chyby. Hľadanie funkčných a efektívnych riešení na boj proti pandémii by malo v najbližšom období konečne prebiehať konštruktívne a na odbornejšej báze ako tomu bolo doteraz.